En gammal sport

En gammal sport

 

Ordet “orientering” kan spåras tillbaka till 1880-talet. Det var första gången ordet användes som benämning för att ta sig fram i okänd terräng med en karta och en kompass. Sporten började som en militärövning med syfte att förbereda blivande militärer för att ta sig fram i hård terräng, och det var på Militärhögskolan i Stockholm som ordet började användas för att beskriva en sport.

1800-talet

I slutet av 1800-talet började man tävla i orientering. Det var officerarna i armén som tävlade i de årliga idrottsspelen i Stockholm, och ett par år senare genomfördes den första tävlingen för civilpersoner. Det var i Oslo i Norge som tävlingen gick av stapeln. I sann skandinavisk anda anordnade sedan Sverige en orienteringstävling på skidor år 1900. Vid den här tiden hölls banorna inte hemliga för deltagarna, vilket medförde att många teståkte banan innan tävlingen.

1900-talet

Sveriges första orienteringstävling skedde år 1901, och då fanns det inga fastställda regler. Dessa skrevs inte förrän nästan tjugo år senare av en sportjournalist. Först då stod det klart exakt hur sporten ska genomföras, och sedan dess har ett antal orienteringstermer myntats. Det tog inte många år förrän ett distriktsmästerskap för herrar infördes, och några år senare var även damer välkomna att delta i utövandet av sporten. 1928 sprang damerna ett distriktsmästerskap som uppmärksammades av många.

Nästan tio år senare träffades sex stycken orienteringsledare för att besluta om sportens framtid: de funderade på och bestämde sig till slut för att bilda ett orienteringsförbund. 59 klubbar ingick till en början i förbundet. Ansvaret för orienteringen i Sverige lades därmed på dem i stället för på Svenska Idrottsförbundet som tidigare varit ansvariga.

Under 60-talet bildades till slut Internationella Orienteringsförbundet, och 70-talet kom med debatter om huruvida orientering var en sport som utmanade etik och moral. Tidigare hade deltagare drabbats av gulsot som ett resultat av att ha varit ute i skog och mark, och debatten gick het om huruvida sporten störde djurlivet i och med att den utövades i naturen. 1900-talets orienteringshistoria avslutades med att ett elektroniskt stämplingssystem infördes.

2000-talet

Sverige har många gånger under 2000-talet stått värd för VM i orientering. De flesta tävlingar har fått stor publik samt smidig problemlösning och användande av modern teknologi, exempelvis sänds orientering ofta i TV. Orientering började i Sverige och har fortsatt att utvecklas i Sverige, och i dag är vi fortfarande ett av världens största orienteringsländer.

startit