Orientering

Orientering för barn

Orientering är en aktivitet som man kan börja med i långt ner i åldrarna. Många klubbar har grupper för yngre barn, 6-8 år, som får vara ute i naturen och...

Läs mer

Utveckla din orienteringsförmåga

En av de mest intressanta sakerna med orientering är att det är en aktivitet som handlar om så många olika färdigheter, mentala så väl som fysiska. Bara löpning i sig...

Läs mer

Vanliga skador vid orientering

När man ser till skador bland orienterare är dessa ganska vanliga. Anledningen till att skadorna uppkommer är först och främst för att man springer i skog och mark. Terrängen är...

Läs mer

Bilorientering

Bilorientering kallas också Bil-O, och är en motorsportsgren som har utvecklats från rallyn. Bilorientering går ut på att förare med hjälp av en kartläsare i passagerarsätet ska köra längs en...

Läs mer

En mångsidig sport

De olika typer av orientering som finns i dag skiljer sig på ett antal punkter. Bland annat kan det handla om förflyttningssätt, alltså om deltagaren förflyttar sig med hjälp av...

Läs mer

Vad är orientering?

De flesta skolungdomar i dagens Sverige har nog någon gång stått på en kall skolgård och fått en karta tryckt i handen med en uppmaning att hitta så många orangevita...

Läs mer

En gammal sport

  Ordet "orientering" kan spåras tillbaka till 1880-talet. Det var första gången ordet användes som benämning för att ta sig fram i okänd terräng med en karta och en kompass. Sporten...

Läs mer
startit