Utveckla din orienteringsförmåga

Utveckla din orienteringsförmåga

En av de mest intressanta sakerna med orientering är att det är en aktivitet som handlar om så många olika färdigheter, mentala så väl som fysiska. Bara löpning i sig är något som innebär helt olika prövningar beroende på var och hur långt vi springer. Att bli en bättre orienterare är således något som kan innebära många olika saker. I den här texten ska vi gå igenom vad det egentligen är för egenskaper man behöver som orienterare och hur man tränar upp sina förmågor. Sporten Orientering innebär att man förbättrar sig inom områden som man verkligen har glädje av i vardagliga livet. Att bli bättre på att orientera innebär alltså att vi blir starkare, friskare och mer skärpta i vår vardag.

Styrkor och svagheter

Du bör absolut arbeta med dina svagheter men glöm inte bort vad du är bra på. Kanske är du bra på till exempel snabba ruscher just för att du tillgodogör dig den typen av träning och har talang för det. Då kan vara läge att satsa hårdast på kortare banor och öva extra på spurtförmågan. Uthållighetsträning kan dock sägas vara grunden i orientering och det är en typ av träning som man helt enkelt inte kan få för mycket av. Att verkligen orientera ger den bästa träningen men variera gärna med andra former av konditionsträning och kom ihåg att lite är bättre än inget. För många ger det bra resultat att investera i en träningscykel eftersom det är en så smidig och lättillgänglig träningsform. Att bli en bättre orienterare handlar även om att träna så mycket som möjligt (med hänsyn till träningsmålen) men på ett sätt som minskar risken för belastningsskador. Be gärna en expert titta på ditt löpsteg. Kanske kan det bli effektivare?

Att öva på det mentala

Att ge sig ut på ett långpass i dåligt väder kan kännas precis som att byta tak eller genomföra ett annat besvärligt renoveringsprojekt. Man vet att det är nyttigt men drar sig kanske för att genomföra det. Förmågan att verkligen ge sig ut och träna även när det tar emot lite är dock en mycket viktig mental egenskap som till stor del avgör vilken behållning du kommer att få ut av din träning. Den förmågan tränar man genom att helt enkelt alltid försöka göra det där som känns besvärligt och inte falla för frestelsen att låta bli. Kartläsning är en annan mental förmåga som är grundläggande för orientering. Ett sätt att öva sig på det, utan att orientera, är att plugga in vad alla kartsymboler betyder och skaffa sig känsla för vad de innebär i fråga om svårigheter och löptider. Om du inte tävlar kan det vara givande att ta andra vägar än de enklaste!

startit