Svenska orienteringsförbundet – SOFT

Svenska orienteringsförbundet – SOFT

 

Svenska orienteringsförbundet bildades 1983. De kallas ibland för SOFT och är den äldsta orienteringsföreningen i världen. Deras mål är att uppmuntra människor till att börja med sporten, att bibehålla den popularitet som orienteringen har skaffat sig genom åren, samt att ha det bästa landslaget i världen.

Som förbund samarbetar de med och sponsras av andra föreningar och företag med syfte att driva sporten framåt. Bland annat har de ett samarbete med Nordic Green Energy, ett företag som levererar grön el på ett miljövänligt sätt. De sponsras även av försvarsmakten, en rest från tiden då orientering var en så kallad militärsport.

SOFT arbetar aktivt för att främja jämställdhet inom sporten. De vill att alla ska kunna orientera på samma villkor och att förtroende ska ges till män liksom kvinnor, gamla liksom unga och så vidare. De satsar mycket på teambuilding och utbildning för att nå dit de vill med sitt jämställdhetsarbete.

startit